Aanduiding en gebruik van boorzuurhoudende koelsmeermiddelen – Nieuwe regelgeving!

Boorzuur wordt gebruikt als additief in een groot aantal met water mengbare koelsmeermiddelen. Het fungeert onder andere als corrosiebeschermend additief en als onderdeel van het pH-buffersysteem om de pH-waarde op peil te houden. Boorzuur draagt dus bij tot de stabiliteit op lange termijn van het met water vermengde koelsmeermiddel. Met de 17e ATP (aanpassing aan de technische vooruitgang van de CLP-verordening van de EU), is een wijziging van de aanduiding noodzakelijk.

De belangrijkste verklaringen in een oogopslag:

De grenswaarde voor de indeling van boorzuur in koelsmeermiddelen die boorzuur bevatten,
bedraagt momenteel nog 5,5%.
Vanaf 17-12-2022 moeten alle mengsels, d.w.z. ook MWF-concentraten, die meer dan 0,3% vrij
boorzuur bevatten, als volgt worden geëtiketteerd:
– giftig voor de voortplanting, categorie 1B
– H360FD – kan de vruchtbaarheid schaden; kan het ongeboren kind schaden
– Pictogram GHS 08 (signaalwoord: Gevaar)

Wat betekent de nieuwe indeling voor het gebruik van boorzuurhoudende koelsmeermiddelen?
 • In principe is het gebruik van koelsmeermiddelen die boorzuur bevatten niet bij wet verboden
  en dus nog steeds mogelijk.
 • De indeling van boorzuur zelf is niet veranderd. Het gevarenpotentieel is identiek, boorzuur is
  niet gevaarlijker dan vóór de publicatie van de 17e ATP.
 • In de meeste gevallen is de bovengenoemde aanduiding van de MWF-concentraten echter
  noodzakelijk.
 • Bij gebruik van een rhenus-koelsmeermiddel met boorzuur in >5% toepassingsconcentratie,
  adviseren wij installaties of machines met de volgende toevoeging aan te duiden:
  – H360FD – kan de vruchtbaarheid schaden; kan het ongeboren kind schaden
  – Pictogram GHS 08 (signaalwoord: Gevaar)

  Wij raden u aan nu te handelen!

  Als u koelsmeermiddelen gebruikt die boorzuur bevatten, raden wij u de volgende procedure aan:

 • Controleer uw doelstellingen en de vereisten van het gebruikte koelsmeermiddel
  (boorzuurhoudend), bijv.
  – Welke eisen (prestatieparameters) worden aan het gebruikte product gesteld?
  – Welke interne bedrijfsprincipes volgt u bij het gebruik van chemicaliën met betrekking tot
  gezondheid en veiligheid op het werk?

 

Rhenus Lub biedt een breed assortiment aan boorvrije koelsmeermiddelen. Maak een keuze uit een groot aanbod van geschikte koelsmeermiddelen.
Wij ondersteunen u graag bij het nemen van de juiste beslissing en het selecteren van het koelsmeermiddel dat voldoet aan uw gewenste prestatieparameters, bedrijfsdoelstellingen
en wettelijke vereisten.

Met Rhenus Lub zit u altijd goed. Safer process. Safer profit.

Deel het artikel via -

Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn