Effectieve huidbescherming bij verspanen!!

Door iedere extra belasting – bijvoorbeeld door vloeistoffen op oliebasis – kan de huid, die het toch al hard te verduren heeft, er verder op achteruitgaan.

De huidvriendelijke 700-serie van Rhenus Lub verenigt bescherming van de gezondheid met rendabiliteit

Nu we ze zo vaak moeten wassen en desinfecteren, staan onze handen meer in de belangstelling dan ooit tevoren. Al dat wassen en desinfecteren is uit hygiënisch oogpunt weliswaar goed, maar draagt niet bepaald bij tot de gezondheid van de huid. Het tast de van nature aanwezige beschermende mantel van de huid aan en heeft daarnaast tot gevolg dat de huid nauwelijks de tijd heeft om te regenereren. Dat kan in het bijzonder voor metaalbewerkers een probleem zijn, omdat hun toch al sterk geïrriteerde huid bij contact met koelsmeermiddelen nog eens extra wordt belast. De kans op huidaandoeningen en daaruit resulterend ziekteverzuim neemt toe. Beter zijn huidvriendelijke producten die de beschermende zuurmantel van de huid zoveel mogelijk intact laten en preventief werken – zoals de 700-serie van Rhenus Lub. De watermengbare koelsmeermiddelen zijn bijzonder huidvriendelijk en overtuigen bovendien door hun prestaties en prijs.

Toenemend bewustzijn van het belang van actieve huidbescherming

Het is duidelijk merkbaar dat de branche anders gaat denken. Volgens Daniele Kleinmann, hoofd Productmanagement Koelsmeermiddelen, was de effectieve bescherming van de huid voor veel productiemanagers tot nu toe altijd bijzaak, maar neemt het bewustzijn van het belang van huidvriendelijke smeermiddelen de laatste tijd duidelijk toe: „Hoe langer hoe meer productiemanagers vragen zich af hoe ze de gezondheid van de huid van hun medewerkers beter kunnen beschermen. Met de watermengbare koelsmeermiddelen van de rhenus 700-serie leveren we onze bijdrage voor iedereen die actief wil optreden tegen de toegenomen belasting van de huid en wil zorgen voor een betere gezondheid van zijn of haar medewerkers – en dat voor een aantrekkelijke prijs.“

Hierbij is veelzijdigheid troef: naast breed inzetbare universele producten omvat de rhenus 700-serie ook speciale producten om mee te slijpen en producten voor veeleisende materialen zoals aluminiumlegeringen of zink.

Vriendelijk voor de huid en de portemonnee

De producten van de 700-serie van Rhenus Lub hebben alles wat nodig is om de huid in deze tijd te beschermen. Ze bevatten geen aminen en onttrekken hierdoor minder vloeistof en vet aan de huid, waardoor het schadelijke effect wordt gereduceerd. Dankzij de relatief lage pH-waarden is de rhenus 700-serie in zekere zin bijzonder huidvriendelijk.

En dat betaalt zich uit: Met de rhenus 700-serie is niet alleen actieve huidbescherming voor een aantrekkelijke prijs mogelijk. Doordat de huid minder wordt belast, kunnen ook huidirritaties, allergische reacties en hieruit voortvloeiende aandoeningen met alle kosten die ze met zich meebrengen, tot een minimum worden beperkt – een economisch belangrijke factor, omdat uit onderzoek is gebleken dat ongeveer een derde van alle huidaandoeningen waarvan bevestigd is dat ze beroepsgerelateerd zijn, wordt veroorzaakt door smeermiddelen.

De rhenus 700-serie in een oogopslag
  • rhenus FU 700: krachtig koelsmeermiddel, ook geschikt om te gebruiken voor non-ferrometalen
  • rhenus FU 710: universeel koelsmeermiddel, ook geschikt om te slijpen onder schuimkritische omstandigheden
  • rhenus FU 720: universeel koelsmeermiddel, ook geschikt voor zacht water
  • rhenus FU 725: langdurig stabiel universeel koelsmeermiddel
  • rhenus FU 730: high-performance-smeermiddel, o.a. geschikt voor vlekgevoelige materialen zoals aluminiumlegeringen en zink

Deel het artikel via -

Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn