Training Vloeibare Gereedschappen – Nieuwe EU-regelgeving vanaf juni 2018 (REACH-wetgeving)

Nieuwe EU-regelgeving vanaf juni 2018 (REACH-wetgeving)

Koelsmeermiddelen zijn nog altijd onmisbaar in de verspaning. De wet- en regelgeving verandert de laatste jaren snel door toedoen van onder andere REACH en de introductie van wereldwijde regels voor etikettering van chemische stoffen. Wat is nu wel toegestaan en wat niet?

Nieuwe etiketteringsregels waarschuwen duidelijker voor boorzuur en formaldehydedepot

De Europese REACH-wetgeving speelt al sinds 2006. Juni 2018 is hierin een belangrijke datum. Vanaf die tijd moeten fabrikanten of importeurs van chemische stoffen hun stoffen registreren. Registratie betekent dat ze de stof gaan testen op gevaar voor mens en milieu. De kosten hiervan worden betaald door de producent en/of importeur. Deze kosten kunnen behoorlijk in de papieren lopen. Verwacht wordt dat stoffen waarvoor de markt te klein is om deze kosten te rechtvaardigen zullen verdwijnen. Stoffen die op 1 juni 2019 niet zijn geregistreerd, mogen vanaf die dag niet meer geproduceerd worden. Bestaande voorraden mogen dan wel nog verkocht en gebruikt worden.

 

Boorzuur en formaldehydedepot

De uitvoeringsorganisatie voor REACH, het Europees Chemie Agentschap ECHA, heeft twee veel voorkomende stoffen in koelsmeermiddelen aangeduid als schadelijk voor de gezondheid. Formeel heet het dat ze zijn toegevoegd aan de lijst stoffen die als ‘substances of very high concern’ worden aangeduid. Door de stoffen op deze lijst te zetten, wil het agentschap het gebruik ervan beperken en tegelijkertijd de fabrikanten ervan aanzetten om alternatieven te ontwikkelen.

De eerste stof is boorzuur in een concentratie hoger dan 5,5% (meestal is dat net de grens in koelsmeermiddelen). Boorzuur in een hogere concentratie levert volgens REACH een gezondheidsrisico voor de vrouw en het ongeboren kind op. Formaldehydedepot de tweede stof die aan de lijst is toegevoegd. Formaldehydedepot is ingedeeld als mogelijk kankerverwekkend. Betekent dit dat boorzuur en formaldehydedepot binnenkort verboden worden? Nee deze blijven toegestaan in de koelsmeermiddelen. Daarbij is het wel afwachten of alle fabrikanten de stoffen uiterlijk 1 juni 2018 van dit jaar geregistreerd hebben.

 

De reden van toepassing van deze beide chemische stoffen Boorzuur

De reden van toepassing van deze inhoudstof is dat het een uitstekende remstof is tegen de groei van bacteriën (niet tegen gisten en schimmelvorming). Het is een verbeteraar voor stabiliteit van het koelsmeermiddel ook op de lange termijn. Verder is het een uitstekende corrosiebeschermer.

Belasting voor de gezondheid

Het tast het de vruchtbaarheid aan en kan schade veroorzaken aan het ongeboren kind (reprotoxisch).

 

Formaldehydedepot

de reden van toepassing van deze inhoudstof is dat het een uitstekend conserveermiddel is tegen bacteriën, gisten en schimmels. Het betreft een verbruiksadditief.

Belasting voor de gezondheid

Formaldehydedepot is ingedeeld als mogelijk kankerverwekkend.

 

Waarschuwingsetiketten

Er is echter nog een tweede wetgeving waar de metaalindustrie mee te maken heeft namelijk

CLP (Classification and Labelling) en GHS (Global Harmonisation System). Dit zijn wereldwijde afspraken over het gebruik van etiketteringen van chemische stoffen. Omdat boorzuur en formaldehydedepot op de lijst met very high concern staan, moeten de verpakkingen vanaf 1 december 2018 hiervoor waarschuwen met de nieuwe symbolen. Deze moeten ook staan op de veiligheidsdocumenten. Omdat formaldehydedepot als in potentie kankerverwekkend classificatie 2 is aangeduid geldt hier een zwaarder waarschuwingssymbool voor.

 

Geen verbod, wel alternatieven

Boorzuur en formaldehydedepot worden dus (voor als nog) niet verboden in Nederland  (in Frankrijk bestaat er overigens wel al enkele jaren een verbod op formaldehydedepot). Toch hebben bijna alle fabrikanten van koelsmeermiddelen nieuwe producten ontwikkeld waarin ze deze twee stoffen door andere vervangen. Dat doen ze mede omdat (grotere) bedrijven in de metaalindustrie af willen van de boorzuur en het formaldehydedepot in de vloeistoffen waarmee hun medewerkers werken. Ze plaatsen de werkomstandigheden voor hun medewerkers bovenaan de agenda. Verwacht wordt dan ook dat steeds meer bedrijven op deze alternatieven gaan overschakelen. Daarmee bereikt het Europees agentschap precies het doel wat men beoogt. Dit is namelijk de ontwikkeling en het gebruik van biocidevrije koelsmeermiddelen stimuleren.

Tot slot

De reeds besproken hoofdstukken geven duidelijk weer hoe complex koelsmeermiddelen zijn. Het geeft ook weer wat de voordelen en nadelen zijn van dit soort producten.

Service en onderhoudsvrije type vloeibaar gereedschappen zijn een utopie en met regelmaat terugkomende marketingkreet die op niets is gebaseerd. Koelsmeermiddelen beheren is topsport. Zonder de juiste aandacht en ondersteuning vanuit de leverancier en het juiste product op de juiste plek een lastige uitdaging om een stabiel productieproces te creëren.

Ieder product onafhankelijk van het merk heeft voordelen maar ook altijd nadelen het gaat erom dat je optimaal gebruik maakt van de voordelen en dat de nadelige effecten minimaal zijn. Maar ook het dagelijkse onderhoud is van essentieel belang en het gebruikmaken van door deze training gegeven handvaten in praktijk te brengen zal je een heel stuk vooruit helpen.                                We sluiten af met een uitspraak van Albert Einstein:

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them’’.

Deel het artikel via -

Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn