Rhenus Lub is sinds 2022 een klimaatneutrale onderneming

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons milieu op ons. Met concrete maatregelen die in het teken van alomvattende duurzaamheid staan. Wij dragen ons deel bij om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties een leefbare toekomst op onze planeet hebben. Dit is een essentieel onderdeel van ons bedrijf. Dat is waar Rhenus Lub en zijn aandeelhouders voor staan.

Klimaatneutraal sinds 2022: Onze focus voor duurzaam succes

Rhenus Lub is sinds 2022 een klimaatneutrale onderneming. Wij bereiken dit door emissies te vermijden, te verminderen of te compenseren via klimaatbeschermingscertificaten. Wij zetten ons duidelijk in voor de internationale doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en brengen transparantie in onze emissiebalans. De afgelopen jaren hebben we al veel in gang gezet om broeikasgassen terug te dringen.

Wij compenseren momenteel onvermijdelijke emissies met klimaatbeschermingscertificaten van erkende projecten.

Vorm geven aan verandering met klimaatbeschermingsprojecten

We zijn ons ervan bewust: Het klimaat beschermen en de uitstoot verminderen is een wereldwijde taak. Daarom concentreren wij ons op klimaatbescherming met geselecteerde projecten. En we doen dat waar het de grootste impact heeft. Op gebieden die van cruciaal belang zijn voor de duurzaamheid en ons helpen onze ecologische, economische en sociale verantwoordelijkheid te nemen.

  • Windenergie opwekken in Turkije
  • Elektriciteitsproductie met behulp van waterkracht in Turkije en India
  • Energie-opwekking met biogas in Nederland
  • Emissiereductie door openbaar vervoer in India

Het beginsel van het “Clean Development Mechanism” van het Protocol van Kyoto is dat broeikasgassen die op één plaats niet kunnen worden vermeden, elders kunnen worden gereduceerd. Aangezien de emissies gelijkmatig over de atmosfeer zijn verdeeld, is het voor de totale balans niet van belang waar zij worden geproduceerd en waar zij worden opgeslagen. Bedrijven verwerven hiervoor certificaten van specifieke klimaatbeschermingsprojecten. Voor elk certificaat wordt een ton CO2 bespaard in het desbetreffende project. Het resultaat is een neutraal evenwicht.

Duurzaamheid meetbaar maken

In samenwerking met onafhankelijke instituten zorgen wij voor duidelijkheid. De Product Carbon Footprint (PCF) en de Corporate Carbon Footprint (CCF) spelen hierbij een centrale rol. Wij bepalen op transparante wijze en op basis van gegevens welke emissies zich voordoen aan de product- en aan de bedrijfszijde. Wij analyseren om te optimaliseren. Altijd met het doel om over de hele linie nog duurzamer te worden.

Duurzame productie:
Corporate Carbon Footprint (CCF)

Als bedrijf worden we stap voor stap duurzamer. Wij documenteren onze weg met de Corporate Carbon Footprint en zijn sinds 2022 klimaatneutraal. Om de CCF op lange termijn te verminderen, voeren wij reeds talrijke maatregelen uit waarmee wij emissies kunnen terugdringen.

Duurzame producten:
Product Carbon Footprint (PCF)

Hoeveel CO2 produceert een product? Met de hulp van een onafhankelijk instituut bepalen wij de exacte CO2-voetafdruk voor geselecteerde producten uit onze portefeuille. Medio 2022 beschikken wij al over de kerncijfers voor onze koelsmeermiddelen en speciale vetten. Een belangrijk ijkpunt voor meer vergelijkbaarheid.

Onze inzet voor duurzaamheid

Wij worden verenigd door duurzame ideeën. Generaties-overspannend voor mens, machine en milieu. Veelzijdig en divers – als basis voor onze bedrijfsfilosofie.

  • Grondstofbesparende productie is voor ons het allerbelangrijkste. Met zorgvuldig geselecteerde grondstoffen die een beslissende invloed hebben op de verminderde emissies tijdens de productie, het gebruik en de verwijdering.
  • Wij maken ons sterk voor veilig werk. Hiervoor bieden wij koelsmeermiddelen aan die vrij zijn van aminen en boorzuren – en dus bijzonder huidvriendelijk.
  • In ons onderzoek en ontwikkeling richten wij ons op duurzaamheid als de drijvende kracht achter innovatie. Daartoe testen wij koelsmeermiddelen die plantaardige basisoliën en additieven op biologische basis bevatten.
  • Wij werken hard aan meer duurzaamheid in industriële toepassingen. Met onze biologisch afbreekbare vetten is milieubescherming eenvoudig – gecertificeerd volgens DIN CEN/TR 16227.
  • Wij bieden lokale steun: met sponsorprojecten die sterk de nadruk leggen op sociale betrokkenheid en die vooral jongeren een perspectief op een mooie toekomst bieden.

Deel het artikel via -

Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn