Winst halen uit koelsmeermiddel- en spanenmanagement

[vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1551774800733{margin-bottom: 60px !important;}”][vc_column width=”2/3″ el_class=”detailtekst”][vc_column_text]Dat spanenafval niet alleen een kostenpost hoeft te zijn, bewijst een proef met het comprimeren van spanen bij Brinks Metaalbewerking in Vriezenveen. De grootverspaner, die met de productie van ventiel­ blokken ruim 400 ton aluminium spanen per jaar produceert, ziet de spanenberg inmiddels als bijvangst waar een forse besparing mee valt te behalen.

Nu steeds meer machines 24/7 produ­ceren, nemen ook de spanenvolumes sterk toe en daarmee de kans op pro­cesverstoring. Zo vraagt de afvoer van spanen aan de achterzijde van het bewerkingsproces ineens veel meer aandacht omdat de spanenbakken sneller vol raken en vaker geleegd moeten worden. Dat kan de continuïteit in het on bemande proces vooral ‘s nachts en in het weekend behoor­ lijk verstoren. Bovendien verdwijnt er met het spanenafval ook een

substantieel deel aan koelsmeermid­delen. Problemen waarvoor Brinks Metaalbewerking samen met Rhenus Lub, leverancier van koelsmeermid­delen, en Dormatec, leverancier van systemen voor procesoptimalisatie, een pilot is gestart om daar een op­ lossing voor te vinden.

Timekillers

Gert jan ten Brinke, managing director van Brinks Metaalbewerking, legt de problemen zelf als volgt uit: “We hebben hier ongeveer 30 machines in productie staan, grotendeels geau­tomatiseerd. In die geautomatiseerde productieflow vormen rand zaken als spaanbeheersing, spaanafvoer en het bijvullen van koelsmeermid­delen echter nog grote timekillers. Dan moet je per machine denken aan drie volle spanen bakken per ploeg. Na een focus op het primaire productieproces vraagt het secundaire proces dus om steeds me er aandacht.”

Procesoptimalisatie

Manuel Schippers, managing direc­tor van Dormatec, gespecialiseerd in de levering van systemen voor onder meer spaanbeheersing, spaanafvoer en thermische stabiliteit in draai- en freesmachines, herkent die proble­men. “Steeds meer bedrijven mel­den zich bij ons met de vraag naar oplossingen voor de timekillers die het 24/7 productieproces verstoren. Brinks Metaalbewerking konden we helpen door een briketteerpers tus­sen de spanentransporteur en de spa­nen bak te plaatsen. Daarmee konden we de spanen zover comprimeren dat de machines een heel weekend kunnen produceren, zonder dat een medewerker aanwezig moest zijn om de spanen bakken te legen.” Briketteerpersen verkleinen het volume en halen koelsmeermiddel terug uit de spanen.

Wetgeving koelsmeermiddelen

“Verschillende koelsmeermiddelen bevatten nog steeds boorzuren en form aldehyde depot, waarvan te grote hoeveelheden gezondheidsrisi­co’s met zich mee kunnen brengen”, vertelt Henk van Amerongen van Rhenus Lub, die de koelsmeermid­delen bij Brinks Metaalbewerking le­vert. “Daarom zijn vanuit wetgeving de eisen omtrent de grenswaardes daarvan aangescherpt. Aan ons de taak om de juiste koelsmeermiddelen te leveren die aan die wetgeving voldoen.”

Rhenus Lub denkt mee

“Door wetgeving komt de samenstel­ling van koelsmeermiddelen steeds dichter bij elkaar te liggen”, vervolgt Van Amerongen. “Wij willen ons als leverancier om die reden onder­scheiden door toegevoegde waarde te leveren. Door mee te denken waar voor de klant mogelijk winst of besparingen te behalen zijn en daarmee te investeren in een lange­ termijnrelatie met de klant. We zijn daarom samen met Brinks Metaal­ bewerking gaan kijken hoe we de hoeveelheid koelsmeermiddelen die met het spanenafval verdwijnt, kun­nen beperken.”

Spanen briketteren

“Om het probleem van spaanafvoer aan te pakken, bieden briketteer ­persen die het volume verkleinen en koelsmeermiddel uit de spanen persen een mogelijke oplossing”, zegt Ten Brinke. “De systemen die we daarvoor hebben getest, bleken

geen succes. Het systeem van Dorma­tec bleek een goed doorontwikkeld systeem te zijn. De briketteerpers hebben we laten komen en aangeslo­ten, waarna een glijbaan is gemaakt zodat de spanen goed verdeeld in de bak vallen. En het werkte. De kleine pers die wij hebben kan 30 tot 40 kg aluminium spanen per uur verwer­ken, waardoor we in plaats van drie volle spanenbakken per ploeg, nu pas na drie dagen een volle bak bri­ketten moeten wisselen.”

Koelsmeermiddel terugwinnen

“De winst zit zowel in het compri­meren tot kleine briketten, als in het terugwinnen van koelsrneermid del”, vervolgt Ten Brinke. “Door onze spanen te briketteren kunnen we tot 50% koelvloeistof besparen bij een machine. De briketteerpers pompt het uitgeperste koelsmeermiddel weer terug naar het koelsmeermid­del-reservoir. Van wat we gezien hebben, is dit de meest compacte briketteerpers op de markt, die mak­kelijk achter de machine past. Nu we minder koelsmeermiddel weggooien en besparen op logistieke kosten om­ dat we de bakken pas na drie dagen hoeven te legen, kunnen we met die besparing de pers binnen drie jaar terugverdienen.”

Fluid Control

Het bijvullen van het koelsmeermid­del aan de freesmachines wordt bij veel bedrijven nog handmatig gedaan. “Koelsmeermiddel is voor ons een  belangrijk gereedschap”, legt Ten Brinke uit. “Het is daarom zaak dat je het koelsmeermiddel-ma­nagement goed regelt. Rhenus Lub heeft daarom als test aan één van de machines een FFM-systeem (Fluid Fill Matic ) geïnstalleerd. Dat zorgt voor een constant niveau, waardoor risico op vervuiling of bacterievorming wordt voorkomen. Alles wordt met een app real-time gemonitord en in een online registratie platform gezet. De meetgegevens en de trend van het koelsmeermiddel per machine kunnen we hiermee goed in de gaten gehouden. Daarmee ontzorgt de leve­rancier ons en zijn we niet afhanke­lijk van een enkele medewerker.”

Geen sluitpost

“Het comprimeren van spaanafval heeft bij ons zijn nut bewezen. Door minder personele inzet voor het wisselen van de volle spanenbakken, lagere opslagkosten, hogere op­brengst van de briketten en de sterke besparing op koelsmeermiddel verwachten we jaarlijks tot 10.000 euro bij deze machine te kunnen besparen. We gaan daarom onder­ zoeken hoe we dat ook bij de andere machines door kunnen voeren. Ik verwacht zelfs dat dergelijke concep­ten in de toekomst al in de machines worden geïntegreerd. Al met al zijn koelsmeermiddel- en spanenmanage­ment voor ons geen sluitpost meer,” besluit Ten Brinke.

Jaarlijkse besparing tot 10.000 euro

Brinks Metaalbewerking ver­wacht de briketteerpers bin­nen drie jaar terug te verdie­nen. Door terugwinning van koelsmeermiddel uit spanen­ afval en vermindering van personele en logistieke kosten om de spanen bakken te legen, rekent het bedrijf erop om jaar­lijks 8.000 tot 10.000 euro per machine te kunnen behalen.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][templatera id=”142″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][templatera id=”61″][/vc_column][/vc_row]

Deel het artikel via -

Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn